Homilia I Domingo Depois Pentecostes 31/05/2015

Epístola (1 Jo. 4, 8-21)