Canto Solene da Ladainha Lauretana

 
Ladainha De Nossa Senhora

KÝRIE, eléison.
Christe eléison. 
Kýrie, eléison. 
Christe, audi nos. 
Christe, exáudi nos. 
Pater de caelis, Deus, 
R. Miserére nobis. 
Fili, Redémptor mundi, Deus, 
R. Miserére nobis. 
Spíritus Sancte, Deus, 
R. Miserére nobis. 
Sancta Trínitas, unus Deus, 
R. Miserére nobis. 
Sancta María, 
R. Ora pro nobis, 
Sancta Dei Génetrix, 
Sancta Virgo vírginum, 
Mater Christi, 
Mater divínae grátiae, 
Mater puríssima, 
Mater castíssima, 
Mater invioláta, 
Mater intemeráta, 
Mater amábilis, 
Mater admirábilis, 
Mater boni consílii, 
Mater Creatóris, 
Mater Salvatóris, 
Virgo prudentíssima, 
Virgo veneránda, 
Virgo praedicánda, 
Virgo potens, 
Virgo clemens, 
Virgo fidélis, 
Spéculum iustítiae, 
Sedes sapiéntiae, 
Causa nostrae laetítiae, 
Vas spirituále, 
Vas honorábile, 
Vas insígne devotiónis, 
Rosa mýstica, 
Turris Davídica, 
Turris ebúrnea, 
Domus áurea, 
Fóederis arca, 
Ianua caeli, 
Stella matutína, 
Salus infirmórum, 
Refúgium peccatórum, 
Consolátrix afflictórum, 
Auxílium Christianórum, 
Regína Angelórum, 
Regína Patriarchárum, 
Regína Prophetárum, 
Regína Apostolórum, 
Regína Mártyrum, 
Regína Confessórum, 
Regína Vírginum, 
Regína Sanctórum ómnium, 
Regína sine labe origináli concépta, 
Regína in caelum assúmpta, 
Regína sacratíssimi Rosárii, 
Regína pacis, 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 
R. Parce nobis, Dómine. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 
R. Exáudi nos, Dómine. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 
R. Miserére nobis. 
V. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi